Giới thiệu - CÔNG TY CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI LÊ DUYÊN ANH

Giới thiệu - CÔNG TY CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI LÊ DUYÊN ANH

Giới thiệu - CÔNG TY CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI LÊ DUYÊN ANH

Giới thiệu - CÔNG TY CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI LÊ DUYÊN ANH

Giới thiệu - CÔNG TY CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI LÊ DUYÊN ANH
Giới thiệu - CÔNG TY CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI LÊ DUYÊN ANH

Hotline: (+84)28 38970139

Email: leduyenanhlda@gmail.com

lk1 lk2 lk3 Việt nam English

Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

10:52 23/04/2020

Giới thiệu chung

08:34 07/08/2018
Công ty TNHH Cơ Khí – Thương Mại Lê Duyên Anh được thành lập từ năm 2002. Trụ sở chính và xưởng cơ khí đặt tại 80/39 Khu Phố 3, Đường số 4, Phường...
backtop
Tư vấn: (+84)28 38970139
icon zalo